Solka

155 tekstów – auto­rem jest Sol­ka.

Wchodząc na ten por­tal zas­ta­nawiam się cze­mu służy. To nie miej­sce przez­naczo­na dla ludzi użalających się nad sobą, a na do­datek nie znających pop­rawnej polszczyzny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2010, 15:52

Ludzie ludzi zmieniają. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 marca 2010, 17:08

Po raz ko­lej­ny widzę go u niej. Żal mi tej dziew­czy­ny, gdy widzę jak się nią ba­wi i wy­korzys­tu­je do spełniania swoich zachcianek.
Mi­mo to chciałabym być ja jej miejscu... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 marca 2010, 11:51

Życie człowieka na­rażone jest na nieus­tanne manipulacje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 marca 2010, 17:08

Jes­teś wol­ny, przed Tobą ty­siące ścieżek do wytyczenia.
Wachlarz możli­wości, ale dy­lemat wyboru. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 marca 2010, 19:31

Upa­dam, kochasz...
Kłamie, kochasz...
Bluźnię, kochasz...
Niena­widzę, kochasz...
Żałuję, pragnę ka­ry, krzy­ku, upom­nienia, a Ty wy­baczasz i ra­dujesz się z mo­jego powrotu.
Dlaczego? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2010, 18:06

Je­zu zniosę wszys­tko, więc nie krępuj się.
Wal jeśli mnie kochasz, dam rady. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2010, 16:55

Mieć dla ko­goś wsta­wać ra­no, uśmie­chać się, sta­rać się coś osiągnąć, żyć. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 lutego 2010, 15:16

Ser­ce nie posłuchało rozumu.
Krzyczał:nie pa­kuj się w to, nie chodź, nie oglądaj się za nim, nic z te­go dob­re­go nie będzie.
Nies­te­ty im bar­dziej ro­zum za­kazy­wał, tym bar­dziej ser­ce się wyrywało... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 lutego 2010, 20:17

Roz­wiąż test, a do­wiesz się czy kocha.
10 py­tań : a) b) c) , a po­wiem Ci kim jesteś... 

myśl • 17 stycznia 2010, 20:21
Solka

Szczęśliwa czarna owca posiadająca alibi na swoją głupotę ; ]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Solka

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność